You searched for: Henki%2520Leung

Zatoichi / quad / UK

18.05.11

Poster Poster
Title
Zatoichi
AKA
The Blind Swordsman: Zatoichi (USA)
Year of Film
2003
Director
Takeshi Kitano
Starring
Beat Takeshi, Tadanobu Asano, Michiyo Okusu, Yui Natsukawa, Guadalcanal Taka, Daigiro Tachibana, Yuko Daike, Ittoku Kishibe, Saburo Ishikura, Akira Emoto
Origin of Film
Japan
Genre(s) of Film
Beat Takeshi, Tadanobu Asano, Michiyo Okusu, Yui Natsukawa, Guadalcanal Taka, Daigiro Tachibana, Yuko Daike, Ittoku Kishibe, Saburo Ishikura, Akira Emoto,
Type of Poster
Quad
Style of Poster
--
Origin of Poster
UK
Year of Poster
2003
Designer
Airside
Artist
Henki Leung
Size (inches)
29 15/16" x 39 7/8"
SS or DS
SS
Tagline
--