You Searched For: Ittoku%2BKishibe

Zatoichi / quad / UK

18.05.11

Poster Poster
Title
Zatoichi
AKA
The Blind Swordsman: Zatoichi (USA)
Year of Film
2003
Director
Takeshi Kitano
Starring
Beat Takeshi, Tadanobu Asano, Michiyo Okusu, Yui Natsukawa, Guadalcanal Taka, Daigiro Tachibana, Yuko Daike, Ittoku Kishibe, Saburo Ishikura, Akira Emoto
Origin of Film
Japan
Genre(s) of Film
Beat Takeshi, Tadanobu Asano, Michiyo Okusu, Yui Natsukawa, Guadalcanal Taka, Daigiro Tachibana, Yuko Daike, Ittoku Kishibe, Saburo Ishikura, Akira Emoto,
Type of Poster
Quad
Style of Poster
--
Origin of Poster
UK
Year of Poster
2003
Designer
Airside
Artist
Henki Leung
Size (inches)
29 15/16" x 39 7/8"
SS or DS
SS
Tagline
--

Violent Cop / special ICA / UK

17.05.11

Poster Poster
Title
Violent Cop
AKA
Sono otoko, kyôbô ni tsuki (Japan - original title)
Year of Film
1989
Director
Takeshi Kitano
Starring
'Beat' Takeshi Kitano, Maiko Kawakami, Makoto Ashikawa, Shirô Sano, Sei Hiraizumi, Mikiko Otonashi, Hakuryu, Ittoku Kishibe, Ken Yoshizawa
Origin of Film
Japan
Genre(s) of Film
'Beat' Takeshi Kitano, Maiko Kawakami, Makoto Ashikawa, Shirô Sano, Sei Hiraizumi, Mikiko Otonashi, Hakuryu, Ittoku Kishibe, Ken Yoshizawa,
Type of Poster
Special
Style of Poster
ICA
Origin of Poster
UK
Year of Poster
1993
Designer
Unknown
Artist
--
Size (inches)
19 6/8" x 23 15/16"
SS or DS
SS
Tagline
'BEAT' TAKESHI. This man is wild!

Violent Cop / B2 / Japan

17.05.11

Poster Poster
Title
Violent Cop
AKA
Sono otoko, kyôbô ni tsuki (Japan - original title)
Year of Film
1989
Director
Takeshi Kitano
Starring
Takeshi Kitano, Maiko Kawakami, Makoto Ashikawa, Shirô Sano, Sei Hiraizumi, Mikiko Otonashi, Hakuryu, Ittoku Kishibe, Ken Yoshizawa
Origin of Film
Japan
Genre(s) of Film
Takeshi Kitano, Maiko Kawakami, Makoto Ashikawa, Shirô Sano, Sei Hiraizumi, Mikiko Otonashi, Hakuryu, Ittoku Kishibe, Ken Yoshizawa,
Type of Poster
B2
Style of Poster
--
Origin of Poster
Japan
Year of Poster
1989
Designer
Unknown
Artist
--
Size (inches)
20 6/16" x 28 14/16"
SS or DS
SS
Tagline
--