You searched for: %5C%27Beat%5C%27%2520Takeshi%2520Kitano

Hana-Bi / B2 / Japan

17.05.11

Poster Poster
Title
Hana-Bi
AKA
Fireworks (USA)
Year of Film
1997
Director
Takeshi Kitano
Starring
Takeshi Kitano (as 'Beat' Takeshi), Kayoko Kishimoto, Ren Osugi, Susumu Terajima
Origin of Film
Japan
Genre(s) of Film
Takeshi Kitano (as 'Beat' Takeshi), Kayoko Kishimoto, Ren Osugi, Susumu Terajima,
Type of Poster
B2
Style of Poster
--
Origin of Poster
Japan
Year of Poster
1997
Designer
Unknown
Artist
--
Size (inches)
20 5/16" x 28 14/16"
SS or DS
SS
Tagline
--

Hana-Bi / quad / UK

18.05.11

Poster Poster
Title
Hana-Bi
AKA
Fireworks (USA)
Year of Film
1997
Director
Takeshi Kitano
Starring
Takeshi Kitano (as 'Beat' Takeshi), Kayoko Kishimoto, Ren Osugi, Susumu Terajima
Origin of Film
Japan
Genre(s) of Film
Takeshi Kitano (as 'Beat' Takeshi), Kayoko Kishimoto, Ren Osugi, Susumu Terajima,
Type of Poster
Quad
Style of Poster
--
Origin of Poster
UK
Year of Poster
1998
Designer
Unknown
Artist
--
Size (inches)
30" x 39 15/16"
SS or DS
SS
Tagline
--

Kikujiro / B2 / advance / Japan

17.05.11

Poster Poster
Title
Kikujiro
AKA
Kikujirô no natsu (Japan - full title)
Year of Film
1999
Director
Takeshi Kitano
Starring
Takeshi Kitano, Yusuke Sekiguchi, Kayoko Kishimoto, Yûko Daike, Kazuko Yoshiyuki, Beat Kiyoshi, Gurêto Gidayû, Rakkyo Ide
Origin of Film
Japan
Genre(s) of Film
Takeshi Kitano, Yusuke Sekiguchi, Kayoko Kishimoto, Yûko Daike, Kazuko Yoshiyuki, Beat Kiyoshi, Gurêto Gidayû, Rakkyo Ide,
Type of Poster
B2
Style of Poster
Advance
Origin of Poster
Japan
Year of Poster
1999
Designer
Unknown
Artist
--
Size (inches)
20 6/16" x 28 14/16"
SS or DS
SS
Tagline
--

Violent Cop / special ICA / UK

17.05.11

Poster Poster
Title
Violent Cop
AKA
Sono otoko, kyôbô ni tsuki (Japan - original title)
Year of Film
1989
Director
Takeshi Kitano
Starring
'Beat' Takeshi Kitano, Maiko Kawakami, Makoto Ashikawa, Shirô Sano, Sei Hiraizumi, Mikiko Otonashi, Hakuryu, Ittoku Kishibe, Ken Yoshizawa
Origin of Film
Japan
Genre(s) of Film
'Beat' Takeshi Kitano, Maiko Kawakami, Makoto Ashikawa, Shirô Sano, Sei Hiraizumi, Mikiko Otonashi, Hakuryu, Ittoku Kishibe, Ken Yoshizawa,
Type of Poster
Special
Style of Poster
ICA
Origin of Poster
UK
Year of Poster
1993
Designer
Unknown
Artist
--
Size (inches)
19 6/8" x 23 15/16"
SS or DS
SS
Tagline
'BEAT' TAKESHI. This man is wild!

Zatoichi / quad / UK

18.05.11

Poster Poster
Title
Zatoichi
AKA
The Blind Swordsman: Zatoichi (USA)
Year of Film
2003
Director
Takeshi Kitano
Starring
Beat Takeshi, Tadanobu Asano, Michiyo Okusu, Yui Natsukawa, Guadalcanal Taka, Daigiro Tachibana, Yuko Daike, Ittoku Kishibe, Saburo Ishikura, Akira Emoto
Origin of Film
Japan
Genre(s) of Film
Beat Takeshi, Tadanobu Asano, Michiyo Okusu, Yui Natsukawa, Guadalcanal Taka, Daigiro Tachibana, Yuko Daike, Ittoku Kishibe, Saburo Ishikura, Akira Emoto,
Type of Poster
Quad
Style of Poster
--
Origin of Poster
UK
Year of Poster
2003
Designer
Airside
Artist
Henki Leung
Size (inches)
29 15/16" x 39 7/8"
SS or DS
SS
Tagline
--